Vereniging

Zondagsrust

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij de vereniging als lid door uw gegevens op te sturen of door gebruik te maken van onderstaande (mail)aanmelding.

Dhr. Mevr. Fam.

Door op 'Aanmelden' te klikken verklaart u te willen toetreden als lid van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging, gevestigd te Rhenen. Voor de betaling van de contributie, minimaal €1,00 per jaar, zal een acceptgirokaart worden toegezonden. Hartelijk dank voor uw medewerking.