Vereniging

Zondagsrust

Wat doen wij?

Wij gaan in gesprek met mensen over de zondagsrust. Dit doen wij door middel van persoonlijk geadresseerde brieven, en soms volgt daarna ook een gesprek. Daarnaast geven wij voorlichting, bijvoorbeeld op scholen, om mensen bewust te maken van het belang van de zondagsrust en zondagsheiliging. Verder kan de vereniging juridische bijstand en adviezen geven bij o.a. bezwaren die ingebracht kunnen worden tegen verschillende zaken (evenementen, etc). Wilt u materiaal inzien? Kijk dan op het tablad "Brochures" en lees of download hier onze brochures.