Vereniging

Zondagsrust

Vacature

De Vereniging voor Zondagsrust en Zondagsheiliging ziet de zondag als een rijke zegen. We streven naar een samenleving waarin, uit eerbied voor Gods instellingen, de zondag als collectieve rustdag is hersteld. Daarom voelen wij ons geroepen om te wijzen op het gebod van de HEERE inzake de wekelijkse rustdag.

Om dit te kunnen bereiken, zijn we op zoek naar een medewerker voor onze vereniging. U hebt contacten met landelijke en lokale politiek, kerken en haar verenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties.

De functie is nieuw en u beschikt bij voorkeur over een eigen netwerk en bouwt dat uit. U communiceert makkelijk, zowel schriftelijk als mondeling. In eerste instantie betreft het een parttimefunctie van één dag per week, met geleidelijke groei naar een fulltimefunctie. We verwachten een hoge mate van flexibiliteit en de bereidheid om regelmatig ’s avonds of op zaterdagen presentaties te geven of vergaderingen bij te wonen.

U werkt doorgaans zelfstandig en eventueel vanuit huis. U werkt bovendien nauw samen met de administratief medewerker op ons kantoor te Rhenen. Uiteraard zorgen we voor goed voorlichtingsmateriaal en u krijgt de beschikking over een laptop en zo nodig thuiswerkfaciliteiten, een mobiele telefoon en een onkostenvergoeding.

We verwachten hartelijke verbondenheid met de beginselen van onze vereniging. U onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld op de Synode van Dordrecht 1618-1619 en bent belijdend lid van een van de reformatorische kerken in Nederland.

Hebt u interesse? Neem voor meer informatie contact op met de heer L. Vogelaar, voorzitter van onze vereniging, via 0577-491790 of stuur uw sollicitatie naar lvogelaar@kliksafe.nl.